Opdrachten

Coaching & Loopbaanadvies
Agathon 
december 2020 – heden

Vanuit mijn persoonlijke loopbaan heb ik veel ervaring met het ondersteunen van mensen bij het versterken van persoonlijk leiderschap. Mijn passie is om mensen beter te laten presteren, de aanpak is praktisch en zorgt dat mensen zichzelf beter leren kennen en van daaruit betere keuzes maken. Verandering is niet altijd een keuze en lijkt soms eng. Dat gevoel mag er ook zijn, samen bouwen we aan verbinding, verandering, ontwikkeling en structuur.
Voor wie? Mensen die net dat duwtje in de rug nodig hebben zoals: starters op de arbeidsmarkt, startende ondernemers (zzp), werknemers die zich niet op hun plek voelen en MKB bedrijven van 0 tot 200 fte.
Ook begeleid ik bedrijven met knellende zaken o.a. door de vinger te leggen op de oorzaken van problemen.

Manager grofvuil & dumping
Gemeente Almere
mei 2021 – september 2021

Tijdelijke vervanging van de huidige manager. In deze periode heb ik het team aangestuurd, processen verbeterd in de uitvoering maar ook aan de digitale kant o.a. verwerking van meldingen en klachten en urenregistratie.

Manager inzameling
Omrin Friesland
februari 2019 – juli 2020

De opdracht bij Omrin bestaat uit het tijdelijk vervangen van de Manager Inzameling binnen Omrin. Het optimaliseren van efficiency, structuur en samenwerking tussen planners, kwaliteitsmedewerkers en chauffeurs. Coachend leidinggeven is hierbij een speerpunt. Sturing geven aan projecten als ‘Spraakgestuurd navigeren’ en ‘Dynamisch plannen van ondergrondse containers’ d.m.v. vulgraad en vulsnelheid. Een mooie uitdaging bij een circulair bedrijf: Samen halen we alles eruit en met elkaar maken we de wereld mooier.

Projectmanager afval 
Gemeente Amsterdam
mei 2018 – januari 2020

Opdracht bij de Gemeente Amsterdam bij de Directie Afval & Grondstoffen. Opdracht formulering bestaat uit het inrichten en opzetten van een speciale Afvalteams voor snellere afhandeling van meldingen en overlast dumpingen. Naast de huidige kerntaken zoals o.a. legen ondergrondse containers en Grofvuil inzameling.

Managementadvies & ontwikkeling
januari 2014 – heden

Voor een meetbare bijdrage aan het geluk, succes en persoonlijke groei van ondernemers, managers en medewerkers. 

De mens, de kern van de zaak:
Met ruim 30 jaar ervaring in (interim)advies- en managementfuncties in het bedrijfsleven in verschillende branches, zowel in de private als in de publieke sector, kom ik snel tot de kern van de zaak.

Aan de oplossing werken we samen. Dat geeft nieuwe energie. Voor alle partijen.
Mensen zijn het fundament van een organisatie. Ze samenbrengen en in hun kracht zetten zorgt voor rendement zowel persoonlijk als zakelijk. Ik ben een bouwer en verbinder met focus op “getting things done” en vind het daarbij prettig om een band op te bouwen met de mensen en de bedrijven.
Interim betekent voor mij elke opdracht vanaf slechts een paar uur per week/maand, voor korte of lange trajecten. Of het nu gaat om advies vanaf de zijlijn of meewerken in de onderneming, aan de basis ligt nauw overleg met u als opdrachtgever over de concrete behoefte en urgentie.

Manager afval & milieu
Meerlanden N.V.
september 2017 – januari 2018

Manager Afval & Milieu ad interim (tevens MT lid) bij de Meerlanden in Rijsenhout. De opdracht bestond uit het tijdelijk vervangen van de huidige manager. Tevens ondersteund bij het samenvoegen van de afdeling Ondergrondse afvalinzamelingen en Transport en de implementatie van Lean. De nadruk lag sterk op de methode van werken, waarin je alleen die dingen doet die bijdragen aan het resultaat voor de klant. Alles wat niet echt nodig is, doen we niet. Lean werken is vooral kritisch kijken naar hoe je je werk doet: hoe doen we het nu en hoe kunnen we dit net wat slimmer doen? Hoe kunnen we met elkaar sneller verbeteringen oppakken en prettiger samenwerken?
Meerlanden heeft als innovatieve duurzame onderneming het doel om afval voor 100% terug te
brengen in de kringloop.
De afdelingen bestaan gemiddeld uit 80 vaste medewerkers. Daarnaast zijn er ook tijdelijke medewerkers werkzaam. De Meerlanden heeft een personeelsbestand van ruim 500 medewerkers.

Bij de Meerlanden, maar ook bij Stadswerk072, heb ik ervaren hoe trots en betrokken medewerkers zijn bij de dagelijkse activiteiten. Daar krijg ik energie van.

Manager uitvoering adinterim
Stadswerk 072
november 2016 – augustus 2017 

Manager Uitvoering ad interim (tevens MT lid) bij Stadswerk072 in Alkmaar. De opdracht bestond uit het doorvoeren van diverse veranderingen (processen, structuur en cultuur).
Het betrof hier werkzaamheden in de openbare ruimte zoals afvalinzameling, groenonderhoud, reiniging en begeleiding en ondersteuning bij evenementen in de gemeente Alkmaar en omgeving. De afdeling bestaat gemiddeld uit 90 vaste medewerkers. Daarnaast zijn er ook tijdelijke medewerkers werkzaam.

Hoofd Business Intelligence
HVC groep, energie en afvalnutsbedrijf
2013

Opbouwen en vormgeven van een nieuwe afdeling voortgekomen uit de reorganisatie van de BU grondstoffen. Dit betreft de centralisatie van de bedrijfsbureaus binnen de Businessunit.
Business Intelligence kent de volgende afdelingen: Informatie analisten, Informatie beheerders, Functioneel applicatiebeheerders en administratie.

Bedrijfsleider
HVC groep, energie en afvalnutsbedrijf
2008 – 2012

Verantwoordelijk voor de huishoudelijke afvalinzameling, milieustraat, reiniging & veegdienst, GHB en wagenpark.
Door Operational Excellence span of control verminderd. Vooral door verantwoordelijkheid laag in de organisatie neer te leggen verhoogde de vitaliteit bij medewerkers. Waardoor we ook een aanzienlijke daling in het ziekteverzuim zagen.
Tevens kwartiermaker bij de vele overnames van gemeentelijke diensten. Met name de integratie van deze diensten in de operationele organisatie. Bij de reorganisatie mede verantwoordelijk voor centralisering van de BU unit. Van veel decentrale units naar een centrale organisatie van productorganisatie naar procesorganisatie.

Manager Inzameling
Gemeente Purmerend
2003 – 2007

Manager inzameling, reiniging & veegdienst, milieustraat, bedrijfsafval en wagenpark.
Verantwoordelijk voor de rapportage naar de portefeuille houdende wethouder. Daarnaast direct leidinggevende aan 5 teamleiders, indirecte span of control 90. Kwartiermaker bij de reorganisatie opdracht was o.a. wijkgericht werken met aandacht voor de burgers. Vormgegeven door de processen en afdelingen te stroomlijnen.

LMI Leadership Management NL
Directeur / Owner
september 2015 – oktober 2017

Diverse opdrachten met LMI Noord-Holland, een zelfstandige onderneming binnen Leadership Management International.

Voor diverse ondernemers een meetbare bijdrage geleverd aan het geluk, succes en persoonlijke groei met behulp van de LMI programma’s Ontwikkelen van productiviteit en leiderschap.
Samen met de ondernemers de belangrijkste persoonlijke en zakelijke uitdagingen vastgesteld en stap voor stap gewerkt aan de realisatie ervan. Op een praktische, resultaatgerichte manier in het bedrijfsproces. Binnen enkele maanden resultaat.
LMI heeft in de afgelopen 50 jaar effectieve leiderschapsprogramma’s ontwikkeld die mensen persoonlijk en organisatorisch verder brengen, op elk niveau. Goed ontwikkelde leiders maken leiders en medewerkers gemotiveerder, sterker, innovatiever, efficiënter en productiever.

Kennismaken? U kunt mij bereiken op 06 51417262 of per mail jan@eenkoren.nl

 

Vitaliteit en persoonlijk leiderschap,
het één kan niet zonder het ander

Dit zeggen mijn opdrachtgevers

Scroll naar top