Projecten

De opdracht bij Omrin bestaat uit het tijdelijk vervangen van de Manager Inzameling binnen Omrin. Het optimaliseren van efficiency, structuur en samenwerking tussen planners, kwaliteitsmedewerkers en chauffeurs. Coachend leidinggeven is hierbij een speerpunt. Sturing geven aan projecten als ‘Spraakgestuurd navigeren’ en ‘Dynamisch plannen van ondergrondse containers’ d.m.v. vulgraad en vulsnelheid. Een mooie uitdaging bij een circulair bedrijf: Samen halen we alles eruit en met elkaar maken we de wereld mooier.

Opdracht bij de Gemeente Amsterdam bij de Directie Afval & Grondstoffen. Opdracht formulering bestaat uit het inrichten en opzetten van een speciale Afvalteams voor snellere afhandeling van meldingen en overlast dumpingen. Naast de huidige kerntaken zoals o.a. legen ondergrondse containers en Grofvuil inzameling.
De opdracht bestond uit het tijdelijk vervangen van de huidige manager. Tevens ondersteund bij het samenvoegen van de afdeling Ondergrondse afvalinzamelingen en Transport en de implementatie van Lean. De nadruk lag sterk op de methode van werken, waarin je alleen die dingen doet die bijdragen aan het resultaat voor de klant. Alles wat niet echt nodig is, doen we niet. Lean werken is vooral kritisch kijken naar hoe je je werk doet: hoe doen we het nu en hoe kunnen we dit net wat slimmer doen? Hoe kunnen we met elkaar sneller verbeteringen oppakken en prettiger samenwerken? De afdeling Afval & Milieu bestaat gemiddeld uit 90 vaste medewerkers. Daarnaast zijn er ook tijdelijke medewerkers werkzaam. De Meerlanden heeft een personeelsbestand van ruim 500 medewerkers. Bij de Meerlanden, maar ook bij Stadswerk072, heb ik ervaren hoe trots en betrokken medewerkers zijn bij de dagelijkse activiteiten. Daar krijg ik energie van.
De opdracht bestond uit het doorvoeren van diverse veranderingen (processen, structuur en cultuur) en het verder uitrollen van Lean. Het betrof hier werkzaamheden in de openbare ruimte zoals afvalinzameling, groenonderhoud, reiniging en begeleiding en ondersteuning bij evenementen in de gemeente Alkmaar en omgeving. De afdeling bestaat gemiddeld uit 90 vaste medewerkers. Daarnaast zijn er ook tijdelijke medewerkers werkzaam.
Inspireren, ontwikkelen en begeleiden van mensen en organisaties om blijvend succesvol en in balans te zijn. In juni 2015 werd ik eigenaar van de franchise LMI Noord-Holland. Een goed fundament om als zelfstandige van start te gaan in een franchise organisatie met als specialisme de ontwikkeling van mensen en organisaties. LMI Noord-Holland verbetert de resultaten van een organisatie door mensen zakelijk en persoonlijk op het gebied van leiderschap verder te helpen ontwikkelen. Samen met de ondernemer stellen we de belangrijkste persoonlijke en zakelijke uitdagingen vast en werken - met een unieke aanpak - stap voor stap aan de realisatie daarvan. Het werken met de methode van LMI sluit naadloos aan bij de ervaring die ik de afgelopen 30 jaar in verschillende sectoren van het bedrijfsleven heb opgedaan. In 2015 heb ik de interne opleidingen bij LMI academie met succes afgerond, en de bijbehorende certificaten ontvangen.